zakład produkcyjny

Relokacja linii produkcyjnej jako etap modernizacji zakładu

Modernizacja zakładu produkcyjnego może przebiegać na wiele sposobów, ale jednym z jej najbardziej charakterystycznych etapów jest demontaż starszych, mniej wydajnych lub mocno zużytych urządzeń i zamiana ich nowymi egzemplarzami o większych możliwościach. Często zdarza się, że rozbudowa linii produkcyjnej poprzez dodanie do niej nowych urządzeń wymusza jej relokację.

(więcej…)
produkcja

Metody produkcji części zamiennych dla przemysłu

Wybór metody produkcyjnej do części zamiennych zależy od tego, z czego ma ona być wykonana i jakie ma mieć właściwości. Powstały produkt musi wykazywać się podobną jakością do oryginalnego elementu oraz takimi samymi wymiarami. Z tego wpisu możesz dowiedzieć się, jakie metody produkcji są najczęściej stosowane do tego celu. Zostały one podzielone na dwie podstawowe grupy.

(więcej…)
odlew

Badania radiograficzne w diagnostyce niezgodności wewnątrz spoin i odlewów

Badania radiograficzne są jedną z podstawowych technik badań nieniszczących. Dzięki tej metodzie można określić stan danego obiektu bez konieczności jego destruowania i wykorzystuje się ją do badania zarówno metali, jak i materiałów niemetalicznych. Poprzez wykonywanie bieżącej diagnostyki, unikniemy kosztownych awarii i usterek. Jak wygląda radiograficzna kontrola spoin i odlewów?

(więcej…)
elektroautomatyka

Przemysłowe znaczenie elektroautomatyki 

Wykorzystanie robotów i automatów w przedsiębiorstwach przemysłowych pozwoliło na znaczne zredukowanie udziału pracowników w procesach produkcyjnych. Stale rozwijająca się technologia wymaga jednak specjalistycznej obsługi, obejmującej nie tylko automatyczne, lecz również elektryczne i elektroniczne układy w urządzeniach. Na tym właśnie gruncie powstała dziedzina elektroautomatyki, odgrywająca istotną rolę w procesach przemysłowych, takich jak m.in. produkcja towarów, kontrola ich jakości, montaż sprzętów oraz ich pakowanie. W tym artykule przyjrzymy się specyfice elektroautomatyki oraz jej wpływie na przemysł.

(więcej…)
serwis

Jak kontrolować stan urządzeń podlegających pod UDT?

Dozór techniczny to wszystkie działania niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach. Usługa ta wykonywana jest przez jednostki dozoru technicznego, ale nie zwalnia osób projektujących, wytwarzających, eksploatujących oraz naprawiających urządzenia z odpowiedzialności za ich jakość i stan. W jaki sposób kontrolować stan urządzeń podlegających pod UDT?

(więcej…)
badania

Na czym polegają badania metalograficzne?

Do jednych z najważniejszych elementów oceny metali należą badania metalograficzne, które możemy zlecić firmie ELANA PET. Jest to zespół czynności, które mają na celu określenie struktury powierzchni danego metalu poprzez obserwacje naturalnych procesów zachodzących na jego powierzchni. W ten sposób zostaje zidentyfikowana nieciągłości materiału oraz dokonana ocena jego jakości.

(więcej…)
test rozciąganie

Statyczna próba rozciągania jako metoda badań niszczących

Badania niszczące polegają na tym, że podczas ich przeprowadzania, próbki elementów ulegają zniszczeniu. Celem jest przede wszystkim sprawdzenie, jak poszczególne materiały będą zachowywać się w przypadku działania czynników obciążających, co można skontrolować m.in. dzięki statycznej próbie rozciągania. Na czym ona polega oraz kiedy się ją wykonuje?

(więcej…)
recykling

Recykling PET w świetle przepisów

Tworzywo PET to materiał, który już na stałe wszedł do naszego życia. Produkuje się z niego dużo opakowań, w tym najwięcej butelek do napojów bezalkoholowych. Właśnie zwiększony konsumpcjonizm powoduje, że coraz więcej tworzywa PET produkujemy, jednak problemem nie jest jego produkcja, a to, że produkty z tego materiału wyrzucamy i tym samym tworzymy dodatkowe śmieci, czyli spore obciążenie dla naszego środowiska.

(więcej…)
metalowe rury

Jak mierzyć twardość metali?

W przemyśle konieczne jest kontrolowanie jakości materiałów, jakie się wykorzystuje. Cechy surowca wpływają na bardzo wiele elementów pracy z nim – jakość i czas obróbki, to jakie będziemy uzyskiwać parametry plastyczne czy też jakiej jakości będzie produkt końcowy.

(więcej…)

Metoda UT w przemyśle

Badania ultradźwiękowe. Metoda UT w przemyśle

Metoda UT to badanie wykorzystujące ultradźwięki do wykrycia, zlokalizowania, oceny wielkości oraz ilości braków w ciągłości materiału. Przeprowadza się poprzez tworzenie drgań mechanicznych, które rozchodzą się po badanej strukturze, dając jej obraz. (więcej…)

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.