Blog

Jak przygotować linię montażową do relokacji?

Rozwój przedsiębiorstwa oznacza z reguły konieczność wprowadzania nowych technologii zwiększających możliwości produkcyjne, co często wiąże się z potrzebą powiększania dostępnej przestrzeni. Najczęściej wybieranymi rozwiązaniami są rozbudowa wykorzystywanych budynków, albo przenosiny do nowego obiektu. W obu przypadkach niezbędna będzie relokacja maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii produkcyjnych. Takie operacje są zwykle dość skomplikowane i wymagają […]

Czytaj dalej

Dlaczego nie wszystkie etykiety na butelkach nadają się do recyklingu?

Tworzywa sztuczne są dziś wykorzystywane powszechnie, zarówno jako opakowania, jak i materiał do wytwarzania rozmaitych przedmiotów. Ze względu na konieczność ograniczenia ilości powstających odpadów, a także zmniejszenia środowiskowych i finansowych kosztów produkowania nowych wyrobów z tworzywa coraz większą uwagę przywiązuje się do segregowania i ponownego zastosowania poszczególnych rodzajów plastiku. Dobrym przykładem jest tu recykling PET, […]

Czytaj dalej

Jak powinien być wykonywany rozładunek maszyn relokowanych?

Zdobywanie nowych rynków, wprowadzanie do oferty kolejnych produktów oraz zwiększenie zatrudnienia oznacza pożądany przez wszystkich przedsiębiorców rozwój firmy. Najczęściej wiąże się to jednak z koniecznością powiększenia dostępnej powierzchni użytkowej czy wprowadzenia nowocześniejszych technologii. Jedną z usług nierozerwalnie związanych z przenosinami przedsiębiorstwa do nowej siedziby lub zakupem urządzeń pozwalających na zmodernizowanie firmy jest fachowa relokacja maszyn. […]

Czytaj dalej

Relokacja linii produkcyjnej jako etap modernizacji zakładu

Modernizacja zakładu produkcyjnego może przebiegać na wiele sposobów, ale jednym z jej najbardziej charakterystycznych etapów jest demontaż starszych, mniej wydajnych lub mocno zużytych urządzeń i zamiana ich nowymi egzemplarzami o większych możliwościach. Często zdarza się, że rozbudowa linii produkcyjnej poprzez dodanie do niej nowych urządzeń wymusza jej relokację.

Czytaj dalej

Metody produkcji części zamiennych dla przemysłu

Wybór metody produkcyjnej do części zamiennych zależy od tego, z czego ma ona być wykonana i jakie ma mieć właściwości. Powstały produkt musi wykazywać się podobną jakością do oryginalnego elementu oraz takimi samymi wymiarami. Z tego wpisu możesz dowiedzieć się, jakie metody produkcji są najczęściej stosowane do tego celu. Zostały one podzielone na dwie podstawowe grupy.

Czytaj dalej

Badania radiograficzne w diagnostyce niezgodności wewnątrz spoin i odlewów

Badania radiograficzne są jedną z podstawowych technik badań nieniszczących. Dzięki tej metodzie można określić stan danego obiektu bez konieczności jego destruowania i wykorzystuje się ją do badania zarówno metali, jak i materiałów niemetalicznych. Poprzez wykonywanie bieżącej diagnostyki, unikniemy kosztownych awarii i usterek. Jak wygląda radiograficzna kontrola spoin i odlewów?

Czytaj dalej

Przemysłowe znaczenie elektroautomatyki 

Wykorzystanie robotów i automatów w przedsiębiorstwach przemysłowych pozwoliło na znaczne zredukowanie udziału pracowników w procesach produkcyjnych. Stale rozwijająca się technologia wymaga jednak specjalistycznej obsługi, obejmującej nie tylko automatyczne, lecz również elektryczne i elektroniczne układy w urządzeniach. Na tym właśnie gruncie powstała dziedzina elektroautomatyki, odgrywająca istotną rolę w procesach przemysłowych, takich jak m.in. produkcja towarów, kontrola […]

Czytaj dalej

Jak kontrolować stan urządzeń podlegających pod UDT?

Dozór techniczny to wszystkie działania niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach. Usługa ta wykonywana jest przez jednostki dozoru technicznego, ale nie zwalnia osób projektujących, wytwarzających, eksploatujących oraz naprawiających urządzenia z odpowiedzialności za ich jakość i stan. W jaki sposób kontrolować […]

Czytaj dalej

Na czym polegają badania metalograficzne?

Do jednych z najważniejszych elementów oceny metali należą badania metalograficzne, które możemy zlecić firmie ELANA PET. Jest to zespół czynności, które mają na celu określenie struktury powierzchni danego metalu poprzez obserwacje naturalnych procesów zachodzących na jego powierzchni. W ten sposób zostaje zidentyfikowana nieciągłości materiału oraz dokonana ocena jego jakości.

Czytaj dalej

Statyczna próba rozciągania jako metoda badań niszczących

Badania niszczące polegają na tym, że podczas ich przeprowadzania, próbki elementów ulegają zniszczeniu. Celem jest przede wszystkim sprawdzenie, jak poszczególne materiały będą zachowywać się w przypadku działania czynników obciążających, co można skontrolować m.in. dzięki statycznej próbie rozciągania. Na czym ona polega oraz kiedy się ją wykonuje?

Czytaj dalej

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.