W jaki sposób zbadać prawidłowe złącza spoin spawanych?

Najpowszechniej wykorzystywanym i najdoskonalszym z punktu widzenia szczelności, wytrzymałości oraz ilości niezbędnego miejsca, a także masy rodzajem trwałego łączenia metalu jest jego spawanie wykonywane z zastosowaniem rozmaitych technik zależnie od rodzaju stopu, a ponadto koniecznej jakości. W przypadku maszyn, urządzeń lub konstrukcji czy instalacji narażonych na intensywne działanie czynników zewnętrznych w tym obciążeń statycznych i dynamicznych kluczowe znaczenie będzie miała trwałość połączenia, a jego uszkodzenie nierzadko może doprowadzić do poważnych strat materialnych lub zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Ze względu na ryzyko awarii spawy są często poddawane badaniom nieniszczącym. W Toruniu wykonuje je LERG PET. Przekonajmy się, dlaczego są one konieczne i jakimi metodami się je przeprowadza.

Dlaczego spawy wymagają szczegółowej kontroli?

Podczas przygotowania spoiny może dojść do wystąpienia różnych niezgodności spawalniczych, będących niedoskonałościami struktury powstałego połączenia. W grę wchodzą m.in. pęknięcia, wtrącenia, pustki gazowe, a także przeklejenia, braki przetopu oraz niezgodności wynikające z kształtu spoiny.

Jakie metody badań wykorzystuje się przy sprawdzaniu jakości połączeń?

Do weryfikacji jakości spawów wykorzystuje się różne rodzaje badań nieniszczących, a więc takich, które nie wymagają ingerencji w strukturę wewnętrzną materiału. Wśród nich według zapisów normy PN-EN ISO 12062 „Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych” wyróżniamy badania wizualne (VT – Visual Testing), penetracyjne (PT – Penetrant Testing), magnetyczno-proszkowe (MT – Magnetic Particle Testing), ultradźwiękowe (UT – Ultrasonic Testing), radiograficzne (RT – Radiographic Testing), jak również prądami wirowymi (ET – Eddy-curent Testing).

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.