Czym są defektoskopowe badania nieniszczące?

Badania nieniszczące to taki rodzaj pomiarów, dzięki którym uzyskujemy informacje o testowanym obiekcie lub materiale, nie powodując przy tym zmian ani nie wpływając na właściwości użytkowe analizowanego przedmiotu. Jedną z najczęściej stosowanych metod są defektoskopowe badania nieniszczące, które wykonuje się z zastosowaniem ultradźwięków.

Na czym polegają nieniszczące badania defektoskopowe?

Defektoskopię ultradźwiękową zalicza się do najważniejszych technik nieniszczących. Pozwala ona na pomiar grubości, a jednocześnie wykrywanie zmian struktury, ubytków lub korozji znajdujących się wewnątrz badanego elementu. Analiza opiera się na wykorzystaniu właściwości rozchodzenia się fal ultradźwiękowych w testowanym obiekcie. Kiedy fala napotyka granicę ośrodków bądź miejsce charakteryzujące się brakiem ciągłości materiału, dochodzi do jej odbicia. Zjawisko to uwidacznia się na ekranie układu pomiarowego w postaci impulsu, który wskazuje na głębokość (umiejscowienie) oraz potencjalną wielkość wykrytej warstwy (wady).

Co można badać za pomocą nieniszczących badań defektoskopowych?

Ze względu na dokładność, szybkość i nieinwazyjność, najczęstszym zastosowaniem defektoskopii jest kontrola stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz obiektów technicznych. Pomiary są niezwykle przydatne zarówno na etapie produkcji komponentów, jak i kontroli wyrobów już dopuszczonych do eksploatacji. Dzięki temu oferowane m.in. w Toruniu badania nieniszczące powszechnie stosuje się w wielu gałęziach przemysłu (w tym hutniczego, stoczniowego oraz konstrukcji stalowych), np. do testowania części zbiorników, rurociągów czy linii produkcyjnych. Defektoskopią można testować złącza spawane, odkuwki czy odlewy, ale też blachy, pręty, dwuteowniki oraz elementy wykonane z różnego rodzaju stopów.

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.