Jakie badania wchodzą w zakres badań niszczących?

Materiały wykorzystywane w zastosowaniach produkcyjnych, a także przeznaczone do wykonywania maszyn i instalacji przemysłowych są często narażone na duże obciążenia statyczne i dynamiczne. Ze względu na ich trwałość oraz możliwość występowania zmęczenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu użytkowania zachodzi potrzeba precyzyjnego ustalenia ich parametrów wytrzymałościowych. Jest to konieczne również wówczas, gdy w grę wchodzi sprawdzenie, czy poszczególne elementy spełniają kryteria wymienione w dotyczących ich normach lub w specyfikacji zamówienia sporządzonej przez zamawiającego. Sposobem na skontrolowanie głównych charakterystyk jest skorzystanie z różnych typów badań niszczących. Przekonajmy się, co je wyróżnia i sprawdźmy, czego mogą dotyczyć.

Badania wytrzymałościowe

Badania wytrzymałościowe obejmują kilka procedur pozwalających na określenie charakterystyki sprawdzanych materiałów. Wśród nich znajduje się statyczna próba rozciągania, która polega na rozciąganiu próbki, do momentu aż zostanie ona rozerwana, a ustalone wielkości oddziaływań pozwalają na określenie wydłużenia, przewężenia, granicy plastyczności, jak również wytrzymałości na rozciąganie. Inną procedurą jest statyczna próba zginania dająca wyniki określające plastyczność materiału lub ułożonego spawu. Wiąże się ona z wykonaniem zginania bocznego i wzdłużnego, co zapewnia podstawy do stwierdzenia, jak reaguje materiał w zależności od kierunku oddziałujących sił. Kolejnym badaniem jest próba udarności, gdzie weryfikowana jest odporność materiału na kruche pękanie w temperaturze otoczenia albo podwyższonej lub obniżonej, co pozwala na poznanie wartości energii koniecznej do złamania próbki w relacji do jej pola przekroju. Ważnym parametrem jest też twardość określana metodą Vickersa, Brinella albo Rockwella, na podstawie wielkości odkształcenia pojawiającego się po użyciu odpowiedniego wgłębnika.

Badania metalograficzne

Badania metalograficzne polegają na optycznym badaniu pobranej próbki w celu sprawdzenia jej struktury. Przeprowadza się badania makroskopowe, poszukując śladów wpływu czynników zewnętrznych np. korozji albo nieciągłości materiałowych – m.in. pęknięć. Wykonywane są też badania mikroskopowe w celu zidentyfikowania wtrąceń, mikroporów i mikropęknięć, a także struktury metalu oraz kształtu i wielkość ziarna. Przy niektórych badaniach korzysta się też z mikroskopów elektronowych.

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.