Na czym polegają badania metalograficzne?

Do jednych z najważniejszych elementów oceny metali należą badania metalograficzne, które możemy zlecić firmie ELANA PET. Jest to zespół czynności, które mają na celu określenie struktury powierzchni danego metalu poprzez obserwacje naturalnych procesów zachodzących na jego powierzchni. W ten sposób zostaje zidentyfikowana nieciągłości materiału oraz dokonana ocena jego jakości.

Wyróżnia się dwa rodzaje badań. Pierwsze w sferze w makroskopowe, z wykorzystaniem przybliżenia nie większego niż 30-krotne, które bazuje na założeniu, że powierzchnia przekroju próbki daje wszelkie informacje na temat całej struktury. Ich celem jest ocena stopnia zanieczyszczeń metalu np. Siarką, ocena ziarnistości, pęknięć oraz ich charakteru, występowania pęcherzy czy wtrąceń niemetalicznych. Pozwalają również ustalić kierunkowość struktury, głębokość zahartowania oraz włóknistości. Ich pogłębieniem są badania mikroskopowe, które wykorzystując przybliżenia do 1800 razy, pozwalają ustalić mikrostruktury metalu oraz wykryć nieciągłości, które okien nieuzbrojonym są niewidoczne. Ich celem jest określenie, jakie składniki wchodzą w skład struktury, jaka jest ich ilość, morfologia, rozmieszczenie oraz wymiary danych składników.

Mikroskop

Konieczność przeprowadzenia badań metalograficznych wymaga wykorzystania specjalistycznego mikroskopu. Do obserwacji powierzchni metalu wykorzystuje on światło odbite od badanej powierzchni. Jest to spowodowane tym, ze metal nie przepuszcza światła. Aby więc możliwe było wykorzystanie światła odbitego, próbkę metalu, zwaną zgładem metalograficznym, trzeba odpowiednio wyszlifować i wypolerować, tak aby była całkowicie gładka. Jednak czynności te powodują zniekształcenia na powierzchni, które mogą całkowicie uniemożliwić przeprowadzenie badania, stad o wiele częściej próbkę poddaje się polerowaniu elektrolitycznemu. Stawarza się odpowiednie warunki do tego, aby próbka została wypolerowana, a przy tym nie uległa zniekształceniu.

Przygotowanie próbki

Aby badanie metalograficzne przyniosło właściwe skutki, należy poddać próbkę odpowiednim procesom wyróżniającym zgład, których celem jest ujawnienie ziaren na wypolerowanej powierzchni. Odczynniki oddziałują jedynie na granice ziaren metalu, od których w trakcie badania odbija się światło dające obraz struktury powierzchni, w postaci ciemniejszych i jaśniejszych linii, będących oznaką obecności metalu oraz np. grafitu lub innego metalu wchodzącego w skład stopu. Rolą odczynników trawiennych jest w ten sposób wpływać na szlif, aby móc na jego podstawie ustalić wszelkie potrzebne informacje. Jeśli etap ten zostanie nieodpowiednio przeprowadzony, wówczas badanie wskaże niepełne i nierzetelne informacje.

Cel badania

Celem badania metalograficznego jest dokładna wiedza na temat tego, jaka jest struktura danego stopu. Wiedza ta jest niezbędna, ponieważ z danego metalu powstają np. Maszyny przemysłowe, które wykonują olbrzymią pracę. Gdyby dany stop okazał się wadliwy i słaby to doprowadziłoby to do poważnych konsekwencji. Wiedza na temat danego metalu pozwala na zachowanie bezpieczeństwa, a także wykorzystanie jedynie takich materiałów, które na późniejszym etapie nie będą wprowadzały ryzyka wystąpienia usterek lub poważniejszych awarii maszyny. Są to więc badania niezwykle potrzebne i ważne z punktu widzenia przemysłu. Firma przeprowadzająca badanie metalograficzne poświadcza swoją pieczątką, jednak zawsze warto wybrać laboratoria, jak ELANA PET, które posiadają stosowne poświadczenia oraz świadectwa uznania od odpowiednich instytucji, co stanowi potwierdzenie prawdziwości wyników, na której można się opierać.

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.