Jak mierzyć twardość metali?

W przemyśle konieczne jest kontrolowanie jakości materiałów, jakie się wykorzystuje. Cechy surowca wpływają na bardzo wiele elementów pracy z nim – jakość i czas obróbki, to jakie będziemy uzyskiwać parametry plastyczne czy też jakiej jakości będzie produkt końcowy.

Doskonałym przykładem może być motoryzacja. Jeśli bowiem do produkcji samochodu zastosujemy niewłaściwy stop, to poruszanie się nim może doprowadzić do pojawienia się zagrożenia zarówno dla posiadacza, jak i innych uczestników ruchu. W związku z tym jeszcze przed rozpoczęciem pracy z konkretnym materiałem powinniśmy bezwzględnie sprawdzić jego parametry, w tym twardość, którą określa dzięki zastosowaniu jednej z wielu doskonale znanych w przemyśle metod.

Twardość metali i jej kontrolowanie

Z pewnością samo określenie czym jest twardość metali i po co ma być badana, będzie tu podstawą. Badanie twardości metalu polega zwykle za zastosowaniu specjalnego wgłębnika. Jego twardość jest więc odpornością, jaką wykazuje dany materiał. Sprawdza się m.in. czy na skutek jego nacisku dojdzie do powstania trwałego odkształcenia i jak szybko, czy jak silnego. Pod uwagę koniecznie należy wziąć właściwości badanego tworzywa, w tym wypadku skupiamy się na metalu, oraz rozmiar odkształcenia, jaki powstanie. Na tej postawie wyróżnić można: twardość, mikrotwardość i nanotwardość. Każdy pomiar powinien być przeprowadzany na powierzchni, która będzie odpowiednio oczyszczona, wypolerowana, wyszlifowana i równa. Skala twardości metalu jest uzależniona od tego, jaką metodę do jej określenia się zastosuje. Za najpopularniejsze uznaje się metody: Brinella, Vickersa oraz Rockwella.

Różne metody i sposoby wykonania pomiaru

Każda z metod posiada swoje wady oraz zalety, w związku czym może sprawdzić się przy różnych rodzajach materiałów. Metoda Brinella wykorzystuje stalową kulkę, metoda Rockwella specjalny stożek diamentowy, zaś metoda Vickersa foremny, czworoboczny ostrosłup. Dobór zależny jest od tego, w jakim celu musimy uzyskać wynik.

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.