Frezowanie jako rodzaj obróbki skrawaniem

frezarka

Jedną z najczęściej wybieranych metod obróbki materiałów jest obróbka skrawaniem. Można ją zastosować w pracy z wieloma materiałami: drewnem, metalami czy tworzywami sztucznymi. Obróbka skrawaniem polega na pozbywaniu się części naddatku obróbkowego specjalnie przystosowanymi do tego urządzeniami i zamienianiu go na wióry. Zabiegi te mają na celu nadanie obiektowi odpowiedniego kształtu, jakości i wymiaru. Podstawowymi procesami obróbki skrawaniem jest frezowanie, toczenie, wiercenie i szlifowanie. Przyjrzyjmy się pierwszemu z nich – frezowaniu.

Na czym polega frezowanie?

Frezowanie to jeden z typów obróbki skrawaniem, który umożliwia pracę na różnego rodzaju materiałach np. tworzywie sztucznym, metalu i drewnie. Jest to jedna z najbardziej elastycznych metod obróbki i pozwala na wykonanie niemal każdego kształtu przy pomocy wieloostrzowego narzędzia – frezarki. Frezowanie polega na wprowadzeniu w ruch obrotowy samego narzędzia – frezu, a nie jak w przypadku toczenia, obrabianego przedmiotu. Ruch posuwowy jest natomiast wykonywany, w zależności od typu frezarki, przez część obrabianą lub narzędzie frezarskie. Charakterystyczna dla frezowania jest również nierównoczesna praca narzędzia, co oznacza, że krawędzie skrawające narzędzia frezarskiego nie pracują w tym samym czasie, lecz jedna po drugiej. W procesie frezowania można nie tylko obrobić płaszczyznę, ale także naciąć gwinty oraz wykonać koła zębate i rowki. 

Rodzaje frezowania

Istnieje kilka kryteriów, na podstawie których wyodrębniamy różne rodzaje frezowania. Ze względu na położenie freza możemy wyróżnić dwa typy frezowania: obwodowe i czołowe. W pierwszym z nich, zwanym również walcowym, oś frezu znajduje się równolegle do obrabianej powierzchni, natomiast w frezowaniu czołowym – prostopadle do obrabianej powierzchni. Wyróżnia się także frezowanie skośne, gdzie oś frezu tworzy względem powierzchni obrabianej kąt od 0 do 90 stopni. Uwzględniając położenie samej obrabianej powierzchni, możemy wyróżnić frezowanie przeciwbieżne i współbieżne. W frezowaniu przeciwbieżnym kierunek krawędzi tnącej narzędzia jest przeciwny to kierunku posuwu obrabianego materiału, za to w frezowaniu współbieżnym kierunki pracy narzędzia i ruchu obrabianego materiału są zgodne. Biorąc pod uwagę podział konstrukcyjny wyszczególniamy natomiast frezowanie pełne, niepełne i swobodne. Podczas frezowania pełnego powstają jednocześnie trzy powierzchnie obrabiane, w przypadku niepełnego – dwie, a w frezowaniu swobodnym – jedna. Dzięki rozwojowi technologicznemu obrabiarek oraz większym możliwościom oprogramowania powstają również nowe typy frezowania, jak np. frezowanie toczne, trochoidalne czy frezowanie z interpolacją śrubową. 

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.