Dlaczego nie wszystkie etykiety na butelkach nadają się do recyklingu?

Tworzywa sztuczne są dziś wykorzystywane powszechnie, zarówno jako opakowania, jak i materiał do wytwarzania rozmaitych przedmiotów. Ze względu na konieczność ograniczenia ilości powstających odpadów, a także zmniejszenia środowiskowych i finansowych kosztów produkowania nowych wyrobów z tworzywa coraz większą uwagę przywiązuje się do segregowania i ponownego zastosowania poszczególnych rodzajów plastiku. Dobrym przykładem jest tu recykling PET, dzięki któremu da się ponownie spożytkować zużyte butelki. Warto jednak pamiętać, że niekiedy muszą one zostać pozbawione etykiet. Sprawdźmy, w jakich sytuacjach i dlaczego będzie to konieczne.

Na czym polega recykling tworzyw sztucznych?

Recykling tworzyw sztucznych może być prowadzony na różne sposoby, w zależności od typu wyrobu oraz rodzaju materiału. Stosunkowo najprostsze jest przetwarzanie tworzyw zaliczanych do termoplastów. Są to polimery, które da się kształtować przez ich uplastycznienie w podwyższonej temperaturze. Częściowe upłynnienie pozwala na nadanie im geometrii formy, w której zostaną umieszczone. Po ochłodzeniu stają się natomiast ponownie zwarte i sztywne, choć zachowują też swoją elastyczność. Co najważniejsze, materiały z tej kategorii mogą być po raz kolejny uplastycznione. Przerabiając je i przygotowując do użycia tworzy się więc z nich granulat, płatki albo mączkę, która staje się surowcem.

Dlaczego trzeba usuwać niektóre etykiety?

Częścią wielu butelek plastikowych jest umieszczona na nich etykieta. Bardzo często jest ona wykonana z cienkiej folii naklejanej na butelce albo umieszczanej za sprawą obkurczania w podwyższonej temperaturze. Jest ona nierzadko zrobiona z innego materiału niż sama butelka – na butelkach PET spotyka się niekiedy etykiety z PVC czy polietylenu. Ponieważ proces recyklingu opiera się najczęściej na regranulacji materiały te muszą zostać rozdzielone jeszcze przed rozdrobnieniem, w przeciwnym razie dojdzie do ich zmieszania, co wyeliminuje przemielony wyrób z dalszej produkcji. Jest to tym ważniejsze, że późniejsze rozdzielanie tworzyw jest trudne, a nierzadko niemożliwe.

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.