Demontaż maszyn krok po kroku

Demontaż maszyn

Transport wielkogabarytowych maszyn produkcyjnych zawsze stanowi wielkie przedsięwzięcie logistyczne, niejednokrotnie angażujące umiejętności i wiedzę wielu osób o bardzo zróżnicowanych zawodach i kompetencjach. Wśród nich można spotkać inżynierów, mechaników, elektryków czy hydraulików. Niejednokrotnie przeniesieniu podlega nie tylko kilka pojedynczych maszyn, ale cały zakład. Pierwszym etapem realizacji takiego projektu musi być odpowiednio przemyślany i zaplanowany demontaż maszyn oraz ich odpowiednie zabezpieczenie. Niejednokrotnie potrzebna przy tym zadaniu jest współpraca producentów maszyn, najlepiej znających ich budowę.  Cały proces demontażu trzeba zaplanować tak, by odbywał się możliwie sprawnie i szybko, aby przedsiębiorca nie odczuł kosztów związanych z przestojem pracy. 

Na początku trzeba odpowiednio przygotować maszyny do demontażu, np. poddać uziemieniu te sprzęty, których źle przeprowadzona rozbiórka może prowadzić do porażenia prądem. Ważne jest także odpowiednie zabezpieczenie i zakonserwowanie urządzeń w celu uzyskania gwarancji ich transportowania. Niejednokrotnie występuje też konieczność kontroli urządzeń. Przegląd taki odbywa się laboratorium, gdzie odbywają się badania wytrzymałościowe zabezpieczonego sprzętu. Ważne jest również sporządzenie dokumentacji opisującej przebieg całego procesu, inwentarz przewożonych części oraz ich stan techniczny.

 

Dbałość o bezpieczeństwo sprzętu oraz pracowników

 

Przed ponownym rozmieszczeniem maszyn części należy odpowiednio oczyścić oraz przygotować, tak by po czasie nieużytkowania nie doszło do uszkodzenia mechanizmów. Niektóre części pochodzące z demontażu maszyn należy odpowiednio zabezpieczyć i unieszkodliwić, stosując się do przepisów z zakresu BHP i ochrony środowiska. Czasami podczas rozbiórki pojawia się także konieczność utylizacji szkodliwych odpadów. W takich wypadkach również korzystamy z pomocy doświadczonych znawców. Takie postępowanie zapewni nie tylko sprawność sprzętu, ale także bezpieczeństwo obsługujących go pracowników. 

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.