Badania radiograficzne w diagnostyce niezgodności wewnątrz spoin i odlewów

Badania radiograficzne są jedną z podstawowych technik badań nieniszczących. Dzięki tej metodzie można określić stan danego obiektu bez konieczności jego destruowania i wykorzystuje się ją do badania zarówno metali, jak i materiałów niemetalicznych. Poprzez wykonywanie bieżącej diagnostyki, unikniemy kosztownych awarii i usterek. Jak wygląda radiograficzna kontrola spoin i odlewów?

Istota diagnostyki radiograficznej

Badanie radiograficzne jest innowacyjną metodą umożliwiającą sprawdzenie stanu konkretnego elementu bez naruszania jego struktury. W tym celu sprawdza się natężenie promieniowania jonizującego, które przechodzi przez dany obiekt. Powstaje ono na skutek rozpadu promieniotwórczych izotopów pierwiastków, takich jak kobalt, iryd czy też selen. Naświetlony obiekt jest rzutowany na detektor bądź na błonę radiograficzną, dzięki czemu na obrazie zauważyć możemy różnicę w zaczernieniu. Pozwala to na wstępne określenie czy na powierzchni danego obiektu występują niezgodne z normami anomalie. Jedynym wymaganiem podczas przeprowadzania tego typu badania jest dostęp do prześwietlanego odlewu bądź spoiny z obu stron. 

Diagnostyka niezgodności wewnątrz spoin i odlewów

Stalowe spoiny, które są możliwe do prześwietlenia, mogą mieć grubość do około 50 mm i podczas przeprowadzania tego badania bardzo ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności. Jak wiadomo, promieniowanie jest szkodliwe dla zdrowia, dlatego też nasza firma przeprowadza je w warunkach bezpiecznych i bez udziału osób trzecich. Po wykonaniu pomiaru nie trzeba czekać długo na wynik. Najczęściej wystawiany jest on w tym samym dniu. Metoda radiograficzna doskonale sprawdza się także do monitorowania stanu odlewów, złączy czy też okuwek. Każdy pomiar wykonywany jest zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami, dzięki czemu klient ma gwarancję, że usługa została przeprowadzona nie tylko z najwyższą dbałością, ale także z przestrzeganiem odpowiednich procedur.

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.