Zastosowanie badań nieniszczących jako jednej z metod kontroli jakości

Badania nieniszczące

Badania nieniszczące (ang. Non-Destructive Testing, w skrócie NDT) pozwalają na szczegółową ocenę stanu maszyn. Są wykorzystywane do wykrywania różnorodnych nieciągłości materiałowych, a także do oceny właściwości materiałów i pomiarów gabarytów bez powodowania jakichkolwiek modyfikacji ich właściwości użytkowych. Umożliwiają ocenę wprowadzanych rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów i komponentów użytych do produkcji różnorodnych wyrobów. Obecnie są dość powszechnie przeprowadzane przy produkcji i eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłowych.

Przeprowadzanie badań NDT ze względów bezpieczeństwa

Badania nieniszczące przeprowadzane są przede wszystkim ze względów ekonomicznych. Regularne ich wykonywanie pozwala skutecznie nadzorować cykl produkcyjny i na bieżąco eliminować przyczyny ewentualnych niezgodności czy wad w urządzeniach i maszynach. W ten sposób można znacznie wcześniej przeciwdziałać awariom, które najczęściej pociągają za sobą konsekwencje finansowe w postaci przestojów w pracy czy konieczności wykonywania kosztownych napraw. Jednak równie ważnym powodem regularnych badań NDT są względy bezpieczeństwa.

Badania nieniszczące mają na celu wykrycie uszkodzeń, które bardzo często nie mają bezpośredniego wpływu na działanie danego elementy, jednak w dłuższej perspektywie, np. pod wpływem niestandardowego obciążenia, mogą spowodować uszkodzenie maszyny lub urządzenia, zagrażając tym samym zdrowiu i życiu ludzkiemu. To właśnie z powodów bezpieczeństwa badania nieniszczące odgrywają kluczową rolę w procesach kontrolnych przeprowadzanych m.in. w branży motoryzacyjnej.

Kontrola jakości bez powodowania zniszczeń

Główną zaletą badań nieniszczących jest możliwość przeprowadzenia kontroli materiałów, wyrobów czy maszyn bez konieczności ingerencji w ich konstrukcję. W trakcie procesu oceny nie dochodzi do modyfikacji czy degradacji poszczególnych elementów konstrukcyjnych. W żaden sposób nie wpływa się również na ich strukturę czy własności. W większości przypadków przeprowadzane są na działających obiektach. To właśnie dzięki temu są jedną z najlepszych metod na przeciwdziałanie awariom i usterkom. W przypadku wykrycia ewentualnych nieprawidłowości można podjąć stosowne działania w celu eliminacji nieprawidłowości czy wadliwych elementów, zapobiegając poważniejszym konsekwencjom w przyszłości.

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.