Popularne metody badań nieniszczących

badania nieniszczące

Badania nieniszczące pozwalają określić trwałość i wytrzymałość danego materiału lub konstrukcji bez ingerencji w jego strukturę. Są one zlecane przez inwestorów, którzy szukają tworzywa, które będzie oferowało odpowiednie właściwości fizykochemiczne podczas realizacji danej inwestycji. Dane powstałe podczas takich badań pozwalają prognozować trwałość konstrukcji stworzonej z danego materiału, ale także jego gęstości czy rozległości obecnych uszkodzeń. 

Nieniszczące badania wizualne

Wyróżnia się kilka metoda takich badań. Najczęściej stosowaną są badania wizualne, które dążą do tego, by wychwycić uszkodzenia lub niedoskonałości materiału po ocenie np. widocznych zmian w barwie czy innych elementów możliwych do uchwycenia za pomocą mikroskopu, lupy, wideoskopu lub nieuzbrojonego oka specjalisty. Zazwyczaj są one uzupełniane innymi metodami, które pozwalają na osiągnięcie bardziej złożonego obrazu co do właściwości danej konstrukcji.

Metoda badania ultradźwiękami

Kolejnym sposobem zbadania materiału bez ryzyka jego uszkodzenia jest metoda ultradźwiękowa. Posługuje się ona dźwiękami o częstotliwości znajdującej się poza zasięgiem ludzkiego słuchu i pozwala mierzyć długość impulsu od momentu jego nadania aż do pojawienia się pierwszego echa po zetknięciu z materiałem. Pozwala to na ustalanie nieciągłości w jego strukturze. Wykorzystuje się ją do badania połączeń spawanych, lutowanych oraz odlewów odśrodkowych.

Penetracyjne metody badań

Metody badań penetracyjnych polegają na obserwacji głębokości wnikania cieczy barwnych oraz fluorescencyjnych w uszkodzenia danego materiału, co pozwala określić na ile są rozległe. Służą one zarówno ocenie wytrzymałości danego materiału, ale także porowatości. Wykorzystuje się je w materiałach, które ze względu na wykorzystanie mogą być narażone na uszkodzenia zmęczeniowe, szlifierskie oraz rozwarstwienia. 

Badania radiograficzne

W tej metodzie wykorzystywane jest promieniowanie X oraz Gamma, które pozwala na uzyskanie prześwietlenia rentgenowskiego danej konstrukcji. Pozwala ono ocenić występowanie pęknięć podpowierzchniowych oraz ocenić gęstość porowatości w głębi materiału.

Badania magnetyczno-proszkowe

Podobną funkcję do badań radiograficznych, spełniają badania nieniszczące magnetyczno-proszkowe. Wykonywane są poprzez magnesowanie badanych elementów poprzez pole magnetyczne i wykrywanie strumienia przez wskazanie miejsca rozproszenia magnetycznego. Pozwalają one uzyskać obraz strefy znajdującej się bezpośrednio pod powierzchnią materiału, co pozwala ocenić np. bezpieczeństwo antykorozyjne w przypadku metali.

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.