Oddział Elektroautomatyki i Elektroniki

Wykonujemy usługi w zakresie

Doradztwa technicznego (analizy techniczne inwestycji, ofertowanie oraz pomoc w wyborze najlepszej koncepcji)

Projektowania (kompletne instalacje elektryczne SN i nn, układy i aparatura AKPiA, systemy komputerowego sterowania, kosztorysowanie robót)

Produkcji (montaż rozdzielnic i szaf zasilających, montaż szaf sterowniczych)

Montaż, uruchomianie i naprawy instalacji i urządzeń:

 • stacji transformatorowych wnętrzowych i napowietrznych;
 • rozdzielnic SN i nn;
 • retrofity urządzeń i aparatów SN i nn
 •  układów automatyki SZR i SCO
 • maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • urządzeń i układów kompensacji mocy biernej;
 • systemów gwarantowanego napięcia (w tym – baterii akumulatorów);
 • przewodów i szyn wielkoprądowych;
 • linii kablowych SN i nn;
 • instalacji siłowych i oświetleniowych;
 • instalacji odgromowych, przeciwpożarowych i ochronnych;
 • oświetlenia zewnętrznego, dróg i obiektów;
 • instalacji sterowania i automatyki przemysłowej;
 • instalacji urządzeń dźwignicowych podległych UDT;
 • komputerowych systemów sterowania i wizualizacji;
 • systemów i układów rozliczania czynników energetycznych (energia elektryczna, cieplna, sprężone powietrze, woda);
 • sieci komputerowych i telekomunikacyjnych;
 • naprawy i sprawdzania pneumatycznych urządzeń automatyki (zaworów regulacyjnych, siłowników, regulatorów, przetworników, sygnalizatorów, elektrozaworów);
 • naprawy i sprawdzania urządzeń elektronicznych i energoelektronicznych (mierniki, przetworniki, regulatory, rejestratory, przemienniki częstotliwości;


 Przeprowadzamy próby, badania, pomiary:

 • stacji transformatorowych WN, SN;
 • rozdzielni SN (obwodów sygnalizacji, sterowania i blokad;
 • aparatury zabezpieczeniowej analogowej i cyfrowej wraz z pełnymi próbami prądowymi)
 • rozdzielni nn
 • instalacji odgromowych i uziemiających;
 • instalacji w zakresie ochrony przeciwporażeniowej;
 • natężenia oświetlenia;
 • pełne badania kabli SN (z wykonaniem próby napięciowej);
 • lokalizacje uszkodzeń kabli SN, nn
 • rejestracji zakłóceń i harmonicznych;
 • badania termowizyjne;
 • badanie aparatury kontrolno-pomiarowej na obiekcie i w laboratorium;
 • metrologia techniczna – kalibracje , sprawdzenia oraz przygotowanie do legalizacji i uwierzytelniania ( wagi, manometry, termometry, przepływomierze, przyrządy do pomiarów wielkości elektrycznych i fizykochemicznych);

Zapraszamy!

Mariusz Krzywdziński
tel. 56/ 656 26 25 
kom. 692 442 887
mariusz.krzywdzinski@lergpet.pl

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.