Na co zwrócić uwagę przy relokacji i uruchomieniu linii produkcyjnej?

Funkcjonowanie zakładów przemysłowych wiąże się z dokonywanymi okresowo zmianami, jeżeli chodzi o park maszynowy. Starsze urządzenia zastępuje się nowszymi, które będą w stanie zapewnić wyższą wydajność, mniejsze zużycie energii lub zwiększyć jakość wyrobów. Często potrzeba przemieszczenia wykorzystywanego sprzętu bierze się z rosnącego zapotrzebowania na wolną przestrzeń wynikającą z rozwoju firmy. Sposobem na przeniesienie całego wyposażenia jest profesjonalna relokacja linii produkcyjnych do innego budynku. Zadania tego rodzaju są zwykle złożone i wymagają starannego przygotowania całego procesu oraz skrupulatnej realizacji.

Jak przebiega relokacja maszyn?

Relokacja maszyn to proces, który przebiega wieloetapowo i wymaga dobrego przygotowania, zawłaszcza, jeżeli w grę wchodzi przewóz ładunku wielkogabarytowego, co oznacza m.in. szczegółowe opracowanie trasy i uzyskanie pozwoleń. Realizacja całej procedury wiąże się z wyłączeniem maszyn z produkcji oraz ich odłączeniem od istniejącej infrastruktury – zasilania, rurociągów lub zbiorników. Następnym krokiem jest demontaż oraz przygotowanie do przewozu. Sprzęt z użyciem dźwigów i podnośników umieszcza się na specjalnych platformach lub ciężarówkach, a w miejscu przeznaczenia ustawia na wylanych fundamentach i mocowania [mocowaniach?]. Ostatnimi etapami jest montaż, podłączenie oraz uruchomienie.

Na które momenty należy zwrócić szczególną uwagę?

Przewożony do nowej lokalizacji sprzęt musi zostać podłączony oraz możliwie szybko i sprawnie uruchomiony na miejscu. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na proces demontażu i pakowania podzespołów. Wszystkie elementy powinny zostać opisane i oznaczone, konieczne będzie posługiwanie się istniejącą dokumentacją, a w razie jej braku tworzeniem jej w czasie oddzielania kolejnych podzespołów. Ważne będzie zabezpieczenie elementów przed zniszczeniem podczas załadunku i transportu – liczy się użycie odpowiednich urządzeń do podnoszenia maszyn, by nie doszło do zmiany ich geometrii. Istotne okaże się również zlecenie poszczególnych zadań fachowcom w każdej dziedzinie – m.in. układów elektrycznych, hydrauliki siłowej, mechaniki oraz elektroniki.

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.