Jak przygotować linię montażową do relokacji?

Rozwój przedsiębiorstwa oznacza z reguły konieczność wprowadzania nowych technologii zwiększających możliwości produkcyjne, co często wiąże się z potrzebą powiększania dostępnej przestrzeni. Najczęściej wybieranymi rozwiązaniami są rozbudowa wykorzystywanych budynków, albo przenosiny do nowego obiektu. W obu przypadkach niezbędna będzie relokacja maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii produkcyjnych. Takie operacje są zwykle dość skomplikowane i wymagają skorzystania z usług firmy specjalizującej się w tego rodzaju zadaniach. Przekonajmy się, jak wygląda przygotowanie sprzętu do przeprowadzki.

Co oznacza relokacja maszyn?

Relokacja maszyn jest przeprowadzana w celu wznowienia produkcji w innej lokalizacji. Przenoszone urządzenia muszą więc zostać wyłączone z produkcji, zdemontowane w taki sposób, aby ułatwić ich załadunek i transport oraz umożliwić ich sprawne złożenie i ponowne uruchomienie. Cały proces obejmuje z reguły kilka etapów – wyłączenia maszyn z użytkowania, ich demontażu, załadunku, transportu oraz rozładunku w miejscu docelowym. Końcowymi fazami całej operacji będzie złożenie linii montażowej lub wytwórczej, a następnie jej uruchomienie oraz wdrożenie do produkcji.

Jak przygotowuje się maszyny do transportu?

W przypadku urządzeń o skomplikowanej budowie podstawowym zadaniem jest rozłożenie ich na poszczególne podzespoły, które będzie można odpowiednio zabezpieczyć i załadować na używane środki transportu – zwykle samochody ciężarowe. Demontaż musi się odbywać na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej, albo powinien być połączony z tworzeniem właściwych wskazówek usprawniających montaż oraz ze stosownym oznaczaniem wszystkich elementów. Obejmuje to zarówno części mechaniczne i układy hydrauliczne lub podzespoły wykorzystujące sprężone powietrze, jak i instalację elektryczną czy wbudowaną w maszyny automatykę przemysłową. Przy podzespołach o większej masie niezbędne może się okazać m.in. wykonanie wzmocnień usztywniających konstrukcję lub mocowań pozwalających na podniesienie i unieruchomienie ładunku podczas przewozu.

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.