Blog

Jak kontrolować stan urządzeń podlegających pod UDT?

Dozór techniczny to wszystkie działania niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach. Usługa ta wykonywana jest przez jednostki dozoru technicznego, ale nie zwalnia osób projektujących, wytwarzających, eksploatujących oraz naprawiających urządzenia z odpowiedzialności za ich jakość i stan. W jaki sposób kontrolować […]

Czytaj dalej

Na czym polegają badania metalograficzne?

Do jednych z najważniejszych elementów oceny metali należą badania metalograficzne, które możemy zlecić firmie ELANA PET. Jest to zespół czynności, które mają na celu określenie struktury powierzchni danego metalu poprzez obserwacje naturalnych procesów zachodzących na jego powierzchni. W ten sposób zostaje zidentyfikowana nieciągłości materiału oraz dokonana ocena jego jakości.

Czytaj dalej

Statyczna próba rozciągania jako metoda badań niszczących

Badania niszczące polegają na tym, że podczas ich przeprowadzania, próbki elementów ulegają zniszczeniu. Celem jest przede wszystkim sprawdzenie, jak poszczególne materiały będą zachowywać się w przypadku działania czynników obciążających, co można skontrolować m.in. dzięki statycznej próbie rozciągania. Na czym ona polega oraz kiedy się ją wykonuje?

Czytaj dalej

Recykling PET w świetle przepisów

Tworzywo PET to materiał, który już na stałe wszedł do naszego życia. Produkuje się z niego dużo opakowań, w tym najwięcej butelek do napojów bezalkoholowych. Właśnie zwiększony konsumpcjonizm powoduje, że coraz więcej tworzywa PET produkujemy, jednak problemem nie jest jego produkcja, a to, że produkty z tego materiału wyrzucamy i tym samym tworzymy dodatkowe śmieci, czyli […]

Czytaj dalej

Jak mierzyć twardość metali?

W przemyśle konieczne jest kontrolowanie jakości materiałów, jakie się wykorzystuje. Cechy surowca wpływają na bardzo wiele elementów pracy z nim – jakość i czas obróbki, to jakie będziemy uzyskiwać parametry plastyczne czy też jakiej jakości będzie produkt końcowy.

Czytaj dalej

Badania ultradźwiękowe. Metoda UT w przemyśle

Metoda UT to badanie wykorzystujące ultradźwięki do wykrycia, zlokalizowania, oceny wielkości oraz ilości braków w ciągłości materiału. Przeprowadza się poprzez tworzenie drgań mechanicznych, które rozchodzą się po badanej strukturze, dając jej obraz.

Czytaj dalej

Rodzaje badań niszczących

Badania niszczące są to badania, których celem jest ocena wytrzymałości eksploatacyjnej materiałów. Podczas badań próbki zostają całkowicie zniszczone, ale uzyskujemy wyniki pozwalające na określenie obciążenia zmiennego oraz temperatury, w której ulegają one degradacji. Istnieje kilka rodzajów badań, dzięki którym poznajemy właściwości badanych materiałów. Przedstawiamy ich krótką charakterystykę.

Czytaj dalej

Na czym polega próba zginania?

Próba zaginania to procedura oparta na odkształceniu plastycznym próbki wskutek zaginania, ze stałym kierunkiem działania siły, wokół trzpienia lub wkładki. Celem próby jest sprawdzenie, czy możliwe jest osiągnięcie preferowanego kąta zgięcia. 

Czytaj dalej

Toczenie metali krok po kroku

Toczenie to jedna z metod obróbki skrawaniem. Polega na usuwaniu nadmiaru materiału, który w efekcie podejmowanych działań uzyskuje postać wiórów (stąd też częste określenie obróbka wiórowa). Znajduje zastosowanie podczas obrabiania powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych obiektów w kształcie bryły obrotowej. Poprzez toczenie przedmiot metalowy uzyskuje pożądany kształt, wymiary oraz gładkość. Proces ten składa się z kilku […]

Czytaj dalej

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.