Badania ultradźwiękowe. Metoda UT w przemyśle

Metoda UT to badanie wykorzystujące ultradźwięki do wykrycia, zlokalizowania, oceny wielkości oraz ilości braków w ciągłości materiału. Przeprowadza się poprzez tworzenie drgań mechanicznych, które rozchodzą się po badanej strukturze, dając jej obraz. Pozwala to wykryć niezgodności, tak wewnętrzne, jak i zewnętrzne, danego elementu z normami oraz planami. Do niezgodności zaliczamy zawalcowania, niespawy, rozwarstwienia czy pęknięcia. Metodę tę najczęściej wykorzystuje się do sprawdzania struktury elementów metalowych lub większych konstrukcji złożonych ze stali, miedzi czy ołowiu. Badanie wytrzymałościowe można zamówić w firmie Elana Pet. Przeprowadzane są sprawnie, szybko i dają rzetelne i prawidłowe, zgodne z faktycznym stanem wyniki. Oszczędzają więc czas i pieniądze, a także nieprzyjemnych i groźnych sytuacji, pozwalając wykluczyć z użycia elementy wadliwe.

Korzyści z badania UT.

Metoda UT przynosi bardzo wiele korzyści dla zlecającego. Przede wszystkim jest metodą nieinwazyjną, która pozwala uzyskać obraz struktury sięgający nawet długości 10 metrów. Przykłada się do powierzchni elementy urządzenia i przepuszcza ultradźwięki o częstotliwości 20 Hz, które nie naruszają struktury, metodą przepuszczalności przechodząc przez materiał, i wracające metodą echa. Jednocześnie daje możliwość dokonania pomiarów nawet grubych elementów. Jest przy tym szybką metodą, ale jednocześnie bardzo skuteczną. Pozwala wykryć płaskie i wąskoszczelinowe nieciągłości, trudne do ustalenia innymi metodami. Dodatkowo uzyskane informacje na temat występujących wad zewnętrznych i wewnętrznych są bardzo precyzyjne, co sprawia, że jakość badania z użyciem tej metody jest bardzo wysoka.

UT dla przemysłu.

Rola badań metodą UT dla przemysłu jest niebagatelna. Pozwala na wykrycie wad w strukturze metalu, który ma zostać użyty do na przykład budowy. W ten sposób pozwala uniknąć wykorzystania wadliwego elementu, co w konsekwencji doprowadziłoby do poważnego wypadku. Świadomość stanu badanej struktury jest ważna, a uzyskana wiedza daje możliwość oceny czy dany element jest zdatny do użytku, czy nie. Metoda ta doskonale spisuje się także przy badaniu konstrukcji czy elementów już istniejących i pozwala dokonać oceny konieczności wymiany danych części lub wykluczyć je z dalszego użytku. Należy zwrócić uwagę, że szybkość badania, jego nieinwazyjność, wysoka dokładność i precyzyjnie wygenerowany obraz struktury, czynią ten rodzaj badania najlepszym z możliwych.

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.