Badania magnetyczno-proszkowe – podstawowa metoda badań nieniszczących

badania nieniszczące

W procesie bieżącej obsługi maszyn i urządzeń produkcyjnych bardzo ważne jest przeprowadzanie regularnych badań, które pozwalają na ocenę ich stanu. Najczęściej do tego zadania używane są badania nieniszczące, a przykładem takich testów jest metoda magnetyczno-proszkowa. Na czym ona polega i gdzie znajdzie swoje zastosowanie?

Zastosowanie badań nieniszczących

Podstawowym celem przeprowadzania badań jest uzyskanie informacji o właściwościach badanego przedmiotu. Właściwością takich badań jest to, żę nie naraża się wartości użytkowych przedmiotu podczas samego badania. W czasie takiego testu możliwe jest przeprowadzenie kontroli podczas próby i użytkowania. Metodologia ta jest powszechnie wykorzystywana w procesach produkcyjnych do bieżącego monitoringu i kontroli jakości produktów, które wytwarzane są na liniach montażowych. Badania nieniszczące pomagają one również przy ocenie stanu technicznego wyznaczonego miejsca, a także określenia zakresu potrzebnego remontu.

Na czym polega badanie magnetyczno-proszkowe?

Badania magnetyczno-proszkowe są metodą pozwalającą na wykrywanie niezgodności powierzchniowych oraz niezgodności aż do 2 mm pod powierzchnią. Metoda magnetyczno-proszkowa opiera się na działaniu procesów magnetycznych. Ta metodologia znajduje swoje zastosowanie szczególnie w przypadku elementów ferromagnetycznych, ponieważ charakteryzuje się szybkim procesem przeprowadzenia badania. Przykładowe niezgodności, które można wykryć z pomocą tej metody, jest wykrywalne pęknięcia powierzchniowe.

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.